Coding System ve İstem Dışı Öğrenim


Günümüzde ne yazık ki çoğu insan, dilbilgisi ağırlıklı metotlarla ingilizce dil eğitimi almaktadır. Dilbilgisi kurallarının öğretilmesine ve buna bağlı olarak kalıp ezberletilmesine dayalı programların faydalı olmadığı tecrübe edilmiştir. Coding System yönteminde dilbilgisi ağırlıklı çalışma ve kalıp ezberletme ortadan kaldırılmıştır. Bu metotla kişi, dilbilgisi kurallarını (ana dilini öğrenmekte olan bir çocuk gibi) farkında olmadan, doğru bir şekilde edinir. Bu metoda uygun olarak kendi hayatımızdan örnek vermek mümkündür: Çocukluğumuzda konuşmayı öğrenirken, Türkçe dilbilgisi çalışmadığımız halde öğrendiğimiz ve yetişkin bir insan olarak konuştuğumuz dil gramatik bir dildir. Dilbilgisi farkında olmadan istem dışı elde ettiğimiz bir olgudur. Demek ki düzgün ve gramatik bir dil konuşmak için dilbilgisi kurallarının ezberlenmesine gerek yoktur. Dilbilgisi kurallarını ezberlemek yerine dilin mantığını yakalamak ve en kestirme yoldan konuşmaya geçmek günümüz dilbilimcilerinin ısrarla üzerinde durduğu bir konudur.

Dilbilimcilere göre yetişkin eğitiminde iki ayrı yol vardır: Edinme ve öğrenme. Öğrenmede hedef, bilinçli olarak dilbilgisi kurallarının ezberlenmesidir. Dilbilimcilerin kendilerine göre sistemleştirdiği kurallar can sıkıcı ve öğrenciyi bezdiren bir tarzda ezberletilir ve sadece öğretilen konuyla ilgili alıştırmalar yaptırılır. Sözgelimi gelecek zaman konusu işlenmişse yapılan alıştırmalar da gelecek zamanla ilgilidir. Halbuki günlük hayatta konuşulan dilde tüm zamanlar ve dilbilgisi kuralları karışık olarak kullanılır. Bu nedenle dilbilgisi kuralları çok iyi öğrenilmiş olsa bile günlük hayattaki karmaşaya hazırlanmayan öğrenci konuşma noktasında sıkıntı çeker.

Edinme ise kendine özgü bir bilinçaltı süreci olup diğer öğrenme süreçlerine benzememektedir. Zihni gelişimini yeni tamamlamış bir çocuğun dil edinimi, içgüdüsel bir sistem sayesinde olmaktadır. Bu sisteme dil edinim aygıtı (language acquisition device) denmektedir. Bazı dilbilimcilere göre bu aygıt hayat boyu aktiftir. Ancak yetişkinlerin ikinci dil öğrenirken hayal kırıklığı yaşamaları, bu aygıtın harekete geçirilemeyişinden kaynaklanmaktadır. Uygun ortam ve uyarıcılar sağlandığında dil edinim aygıtı harekete geçmekte ve anadil edinimine benzer bir şekilde yeni dil öğrenilmektedir. Doğru uyarıcılarla yapılan bu çalışma neticesinde yeni dilin grameri farkında olmadan edinilir. Bir süre, bu uyarıcıları depolama dönemi yaşanır ve ardından konuşma başlar. Çocuklarda iki yıl kadar sürebilen bu dönem yetişkinlerde daha kısa sürelidir. Evet CODING SYTEM İLE ÖĞRENCİ DİLİ O KADAR İYİ ANLAR Kİ ARTIK ÖĞRENDİKLERİ ONUN BİR PARÇASI OLUR. İNSAN KENDİNE AİT BİR ŞEYİ KOLAY KOLAY UNUTMAZ. Coding System bu bilimsel gerçeklere göre düzenlenmiş bir çalışma programıdır.

Copyright © Spoken English. Tüm Hakları Saklıdır.
Web Tasarım MediaClick